Rallying Around the Flag? az Iszlám Állam közel-keleti támogatottsága (Hungarian)

“Az előadás az Iszlám Állam nevű terrorszervezet közel-keleti társadalmakban kimutatható támogatottságának okait, befolyásoló tényezőit kívánja vizsgálni. Az ISIS mint a közel-keleti eseményeket tematizáló, Irak és Szíria jelentős területeit elfoglaló militáns szervezet a mögötte álló ideológiai és kommunikációs eszköztárral gyorsan tűnt fel, majd viszonylag rövid idő alatt veszítette el pozíciói jelentős részét. Felemelkedése azonban már jóval korábban elindult, hatása, következményei pedig várhatóan hosszabb távon alakítói maradnak a térség társadalmipolitikai folyamatainak. Az előadás elsődleges motivációját az ISIS iránt a közel-keleti muszlim lakosság körében megnyilvánuló szimpátia kialakulásának feltárása jelenti, amelyet a térség több országában az Iszlám Állam felemelkedésével egyidőben végzett Arab Barometer közvélemény-kutatás adatainak elemzésével kíván elérni. Jóllehet a kérdőív területileg korlátozott betekintést nyújt a kérdésbe, a közel-keleti társadalmi-politikai kontextus pedig jelentős nehézségeket képe módszertani oldalról, az Arab Barometer negyedik hulláma így is egyike azon kevés adatforrásnak, amely lehetővé teszi az ISIS iránti támogatói attitűd empirikus vizsgálatát. A terrorizmus, terrorista cselekvési minták, terrorcselekmények és terrorszervezetek iránti kifejezett szimpátia és támogatás meglévő elméleti és empirikus irodalmára, valamint az ISIS ideológiai, szervezeti és kommunikációs stratégiai jellegzetességeinek bemutatására támaszkodva megfogalmazott hipotézisek alapján a kutatás az életkor, nem, anyagi helyzet, lakóhelytípus. politikai rendszerrel kapcsolatos attitűdök, vallásosság, médiafogyasztás, értékrend tekintetében adott válaszokból indul ki. A logisztikus regressziós modell alapján a vallásosság mértéke helyett a vallással összefüggő értékrend, a politikai rendszerrel való elégedetlenség, illetve az USA-ellenesség bizonyult szignifikánsnak…”

Visit External Site